05 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020) quy định  xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong tổng số 22 điều quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, có 09 Điều quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thuế (Điều 10 đến Điều 18); 02 Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến ngân hàng thương mại và các tổ chức, cá nhân có liên quan và có tới 12 Điều quy định về xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (Điều 20 đến Điều 31).

 hành chính về hóa đơn
Lưu ý 5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Theo quy định tại Điều 9, có 05 trường hợp sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. Có thể tạm chia ra thành các dạng sau:

1. Người nộp thuế không có lỗi

Thứ nhất, các trường hợp chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thứ hai, các trường hợp vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Thứ ba, các trường hợp vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó.

>> Thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số trên hóa đơn

2. Người nộp thuế đã nộp thừa thuế TNCN (sẽ được hoàn) hoặc đã xác định được mức thuế phải nộp (khoán thuế)

Thứ tư, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được xác định mức thuế phải nộp (thuế khoán).

3. Người nộp thuế đã tự động khai bổ sung và tự giác nộp đủ số thuế thiếu do khai sai trước thời điểm thanh tra, kiểm tra

Thứ năm: Đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON