Áp dụng văn bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

văn bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Điều 44 (Hiệu lực thi hành) quy định: Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Như vậy các chương, điều, khoản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của các Nghị định, Thông tư sau đều đã hết hiệu lực thi hành:

  • Nghị định 129/2013/NĐ-CP (quy định về XPVPHC về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế)
  • Nghị định 109/2013/NĐ-CP (Quy định XPVPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn)
  • Nghị định 49/2016/NĐ-CP (Quy định XPVPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn)
  • Thông tư 166/2013/TT-BTC (quy định chi tiết về XPVPHC về thuế)
  • Thông tư 10/2014/TT-BTC (hướng dẫn XPVPHC về hóa đơn)
  • Thông tư 176/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn XPVPHC về hóa đơn).

Riêng với người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01/7/2022 (ngày có hiệu lực thi hành đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử – Khoản 2 Điều 151) nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hành vi VPHC về hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 05/12/2020) nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

Đối với các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn đã bị xử phạt trước ngày Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định 125/2020/NĐ-CP, quy định về hoãn, miễn thi hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết (Khoản 2, Điều 45, Nghị định 125/2020/NĐ-CP)./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON