STT Gói dịch vụ Số lượng HĐ Đơn giá VND/HĐ Thành tiền (VND)
1 Cloud-300 300 1.600 480.000
2 Cloud-500 500 1.500 750.000
3 Cloud-1K 1.000 1.000 1.000.000
4 Cloud-3K 3.000 800 2.400.000
5 Cloud-5K 5.000 600 3.000.000
6 Cloud-10K 10.0000 400 4.000.000
7 Cloud >20k >20.0000 Liên hệ

Ghi chú

• Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và có thể thay đổi mà không thông báo trước.

• Phí dịch vụ là 1.000.000 đồng. Khách hàng chỉ phải trả phí dịch vụ cho lần đầu tiên sử dụng CyberBill Cloud

• Gói dịch vụ phần mềm và khởi tạo không tính VAT.

• Thời gian sử dụng tối đa 10 năm.

Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống CyberBill Cloud trong vòng 10 năm.

Khách hàng có thể dùng chứng thư số trên USB token của các dịch vụ công khác (Thuế điện tử/HQĐT/BHXH điện tử) cho dịch vụ CyberBill.

• CyberLotus cung cấp thêm dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ chứng thư số CyberHSM Slot trên thiết bị HSM chuyên dụng dùng cho việc ký số tập trung (tham khảo bảng giá tại đây).

Khách hàng được dùng miễn phí các mẫu hóa đơn có sẵn trên kho mẫu của hệ thống CyberBill (có thể tùy biến logo, hình nền,...). Phí thiết kế hóa đơn mới theo yêu cầu là 1.000.000 VND/mẫu hóa đơn.

• Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng, và tích hợp hệ thống, CyberLotus sẽ báo giáo riêng.

Liên hệ đặt mua tại đây