Bảng giá chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud sử dụng chứng thư số công cộng cho HSM của NewTel-CA
Sản phẩm / Dịch vụMô tảĐơn giá (VND)VATThành tiền (VND)
CBH-COB-1Y 1 Năm- Slot lưu chứa 1 cặp khóa và 1 chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- Chứng thư số công cộng cho HSM của NewTel-CA
- Chức năng ký số tập trung tại máy chủ CyberHSM
- Tích hợp sẵn sàng và chỉ dùng ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
         1,800,000        180,000             1,980,000
CBH-COB-2Y 2 Năm- Slot lưu chứa 1 cặp khóa và 1 chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- Chứng thư số công cộng cho HSM của NewTel-CA
- Chức năng ký số tập trung tại máy chủ CyberHSM
- Tích hợp sẵn sàng và chỉ dùng ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
         3,090,000        309,000             3,399,000
CBH-COB-3Y 3 Năm- Slot lưu chứa 1 cặp khóa và 1 chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- Chứng thư số công cộng cho HSM của NewTel-CA
- Chức năng ký số tập trung tại máy chủ CyberHSM
- Tích hợp sẵn sàng và chỉ dùng ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
         3,975,000        397,500             4,372,500
Bảng giá dịch vụ slot CyberHSM ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
Sản phẩm / Dịch vụMô tảĐơn giá (VND)VATThành tiền (VND)
CBH-BIL-1Y 1 NămSlot HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3 dùng để lưu chứa 1 cặp khóa và 1 chứng thư số trên thiết bị
- Không bao gồm chứng thư số CA công cộng
- Chức năng ký số tập trung tại máy chủ CyberHSM
- Tích hợp sẵn sàng và chỉ dùng ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
         960,000        96,000             1,056,000
CBH-BIL-2Y 2 NămSlot HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3 dùng để lưu chứa 1 cặp khóa và 1 chứng thư số trên thiết bị
- Không bao gồm chứng thư số CA công cộng
- Chức năng ký số tập trung tại máy chủ CyberHSM
- Tích hợp sẵn sàng và chỉ dùng ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
         1,648,000        164,800             1,812,800
CBH-BIL-3Y 3 NămSlot HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3 dùng để lưu chứa 1 cặp khóa và 1 chứng thư số trên thiết bị
- Không bao gồm chứng thư số CA công cộng
- Chức năng ký số tập trung tại máy chủ CyberHSM
- Tích hợp sẵn sàng và chỉ dùng ký hóa đơn điện tử CyberBill Cloud
         2,120,000        212,000             2,332,000