Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill Cloud

1. Bảng giá dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill Cloud

Đơn vị tính: VNĐ

TT Mã gói dịch vụ Số lượng hóa đơn Đơn giá Thành tiền Phí bản quyền/năm
1 xBill-200 200 1,900 380,000 500,000
2 xBill-300 300 1,600 480,000 500,000
3 xBill-500 500 1,500 750,000 500,000
4 xBill-1K 1000 1,200 1,200,000 500,000
5 xBill-5K 5000 660 3,300,000 500,000
6 xBill-10K 10000 580 5,800,000 500,000
7 xBILL>10K Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

2. Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử dùng cho máy tính tiền POS

Đơn vị tính: VNĐ

TT Gói dịch vụ Số lượng hóa đơn Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Phí khởi tạo (VNĐ)
1 xBill-MTT-1K  1.000 600 600.000 500.000
2 xBill-MTT-5K  5.000  330  1.650.000 500,000
3 xBill-MTT-10K  10.000 290  2.900.000 500,000
4 xBill-MTT-50K  50.000  250  12.500.000 500,000
5 xBill-MTT-100K 100.000 200  20.000.000 500,000
6 xBill-MTT > 100K   Liên hệ Liên hệ Liên hệ

3. Bảng giá tem, vé điện tử CyberTicket

Đơn vị tính: VNĐ

TT Gói dịch vụ  Số lượng
tem, vé
Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Phí khởi tạo (VNĐ)
1  xBill-VDT-10K 10.000 120  1.200.000 500.000
2  xBill-VDT-30K 30.000 110  3.300.000 500,000
3  xBill-VDT-50K 50.000 100  5.000.000 500,000
4  xBill-VDT-100K 100.000  90  9.000.000 500,000
5  xBill-VDT > 100K   Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Mua ngay tại đây

(Đối với các gói dịch vụ với số lượng hóa đơn lớn hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để được tư vấn).

Ghi chú

  • Miễn phí kết nối, truyền nhận dữ liệu HĐĐT trực tiếp tới TCT;
  • Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill Cloud và dịch vụ khởi tạo phần mềm không chịu thuế GTGT.
  • Phí khởi tạo dịch vụ sẽ được thay thế bằng phí bản quyền và tính theo từng năm sử dụng trên các khách hàng mua mới và gia hạn dịch vụ. 
  • Chính sách chiết khấu phí bản quyền cho đối tác: ≤ 50% tùy theo thực tế và năng lực triển khai kinh doanh.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 cho đến khi có thông báo điều chỉnh hoặc thay thế.

Mọi thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, quý đối tác, khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh phụ trách để được giải đáp.

Liên hệ đặt mua tại đây

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBill ngay hôm nay!