Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill Cloud

STT Gói dịch vụ Số lượng HĐ Đơn giá VND/HĐ Phí truyền nhận dữ liệu Thành tiền (VND)
1 Bill-200 200 1.900 0 380.000
2 Bill-300 300 1.600 0 480.000
3 Bill-500 500 1.500 0 750.000
4 Bill-1K 1.000 1.000 0 1.000.000
5 Bill-2K 2.000 900 0 1.800.000
6 Bill-3K 3.000 800 0 2.400.000
7 Bill-5K 5.000 650 0 3.250.000
8 Bill-10K 10.000 500 0 5.000.000
9 Bill-20k 20.000 450 0 9.000.000
10 Bill-30k 30.000 420 0 12.600.000
11 Bill-50k 50.000 350 0 17.500.000
12 Bill > 50k >50.000   0 Liên hệ

Ghi chú

Hỗ trợ đồng thời cả Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC;

Miễn phí chuyển đổi số lượng hóa đơn chưa sử dụng từ Thông tư 32 sang Thông tư 78;

Miễn phí kết nối, truyền nhận dữ liệu HĐĐT trực tiếp tới TCT;

• Phí khởi tạo phần mềm: 500.000 VND;

• Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill Cloud và dịch vụ khởi tạo phần mềm không chịu thuế GTGT.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 cho đến khi có thông báo khác được ban hành điều chỉnh hoặc thay thế.

Mọi thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, quý đối tác, khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh phụ trách để được giải đáp.

Liên hệ đặt mua tại đây

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBill ngay hôm nay!