Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Tại Điều 4, quy định về  quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong đó có quy định về sử dụng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

nộp thuế tạm ngừng kinh doanh
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019

Người nộp thuế phải thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin đăng ký tạm ngừng kinh doanh của người nộp thuế cho cơ quan Thuế. Các trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định thì thực hiện thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì được cơ quan Thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn, không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nếu được cơ quan Thuế chấp thuận cho sử dụng hóa đơn theo quy định thì phải người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan Thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế không được đăng ký tạm ngừng kinh doanh khi cơ quan Thuế đã có thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tất nhiên, đây là quy định báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với hóa đơn giấy: Hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn mua của cơ quan Thuế. Với người nộp thuế đã sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ không phải thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON