Bổ sung 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài có hiệu lực từ 23/8/2020

Thông tư số 65/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 09/07/2020 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

miễn lệ phí môn bài
Bổ sung 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Theo đó, có thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài được bổ sung trong Thông tư mới, cụ thể là:

Thứ nhất: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

Thứ hai: Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi (Theo quy định của Ủy ban Dân tộc).

Thứ ba: Tổ chức mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

Trong thời gian này, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động thành lập đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện) thì đơn vị phụ thuộc cũng được miễn lệ phí môn bài.

Thứ tư: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, nếu như doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập đơn vị phụ thuộc (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì đơn vị phụ thuộc đó cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Thứ năm: Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2020./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON