Bổ sung chỉ tiêu đăng ký để thuận tiện cho công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC hiện hành hướng dẫn: Tổ chức, doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn phải lập thông báo phát hành hóa đơn, gửi cơ quan Thuế các thông tin về hóa đơn: Loại hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng số hóa đơn,… Những thông tin đó giúp cơ quan Thuế nắm trước được loại, ký hiệu và số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp sẽ sử dụng. Từ đó, cơ quan Thuế có thể xác định được hóa đơn của một doanh nghiệp đã sử dụng là hợp pháp hay bất hợp pháp.

>> Hóa đơn điện tử – Một khó, mười lời cho công tác xử lý hóa đơn ngành nước

Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế … khi sử dụng hóa đơn điện tử phải đăng ký sử dụng theo các chỉ tiêu của Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (mẫu số 01).

Trong cả 7 mẫu của Nghị định 119/2018 và 2 phụ lục của Thông tư 68/2019, chỉ có Tờ khai (mẫu số 01) là liên quan đến những thông tin ban đầu về hóa đơn điện tử của một tổ chức, doanh nghiệp. Thế nhưng, những thông tin đó chỉ là: Loại hóa đơn điện tử (GTGT/bán hàng…); hình thức hóa đơn (có mã / không có mã của cơ quan thuế); phần chi tiết nhất lại là biểu kê khai về chứng thư số.

Bổ sung chỉ tiêu đăng ký cho việc sử dụng hóa đơn điện tử
Quản lý sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 thì không còn việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử nữa. Sau khi đăng ký loại và hình thức hóa đơn, nếu được cơ quan Thuế chấp thuận là đăng ký hợp lệ, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ và gửi thông tin hóa đơn đã sử dụng đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Chỉ đến khi đó, cơ quan Thuế mới biết được thông tin đầy đủ về một hóa đơn của doanh nghiệp. Cũng vì Tờ khai (mẫu số 01) không hướng dẫn về số lượng mẫu hóa đơn nên doanh nghiệp nếu có nhu cầu sử dụng nhiều hơn một mẫu hóa đơn (cùng loại) sẽ không biết thủ tục đăng ký như thế nào.

Cũng vì Tờ khai (mẫu số 01) không yêu cầu mẫu hiển thị của hóa đơn điện tử nên rất có thể cùng một loại hóa đơn, cùng ký hiệu mẫu số, cùng ký hiệu hóa đơn, thậm chí cùng số hóa đơn nhưng có thể lại là nhiều mẫu hóa đơn điện tử của cùng một doanh nghiệp.

Lý do là: Các chỉ tiêu nội dung của hóa đơn là giống nhau nhưng các mẫu hóa đơn lại khác nhau do việc sắp xếp vị trí các trường dữ liệu trên hóa đơn (mà người dùng có thể thấy rõ ràng trên bản hiển thị hóa đơn).

>> Nhận xét về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN

Để làm rõ vấn đề này, cần thiết phải bổ sung các chỉ tiêu đăng ký của Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin hóa đơn (mẫu số 01): Loại hóa đơn (GTGT/Bán hàng/khác…); hình thức hóa đơn (Có mã/không có mã); số lượng mẫu hóa đơn (1, 2 hay … mẫu) và gửi kèm đường link để xem được hình hiển thị của từng mẫu hóa đơn đăng ký.

Được như vậy vừa thuận tiện cho doanh nghiêp (cùng một loại hóa đơn nhưng mỗi chi nhánh, cửa hàng có thể dùng riêng mẫu hóa đơn), vừa thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan khi phải kiểm tra, đối chiếu, xác minh hóa đơn của doanh nghiệp.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON