Các lỗi chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 12/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định 41/2018/NĐ-CP gồm 5 Chương, 73 Điều, quy định chi tiết về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Thời hiệu xử phạt; Các hành vi vi phạm; Các hình thức xử phạt; Mức xử phạt; Các biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Cùng hành vi vi phạm, mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt bằng tiền đối với cá nhân. Mức phạt bằng tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm có thể lên tới 50.000.000 đồng với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Các lỗi về chữ ký là một trong các hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính.

STT LỖI VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TẠI… MỨC PHẠT(triệu đồng)
CÁ NHÂN TỔ CHỨC
01 Ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu K1, Điều 8 03 – 05 X 02 lần
02 Ký chứng từ kế toán bằng dấu chữ ký khắc sẵn K1, Điều 8 03 – 05 X 02 lần
03 Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên K1, Điều 8 03 – 05 X 02 lần
04 Chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền K3, Điều 8 20 – 30 X 02 lần
05 Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. K2, Điều 8 05 – 10 X 02 lần
06 Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền K2, Điều 8 05 – 10 X 02 lần
07 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. K2, Điều 8 05 – 10 X 02 lần
08 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký. K2, Điều 8 05 – 10 X 02 lần
09 Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.  K1, Điều 9 01-02   X 02 lần
10 Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy.  K1, Điều 9 01-02   X 02 lần
11 BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. K1, Điều 11 05 – 10     X 02 lần
12 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. K2, Điều 13 03  –  05   X 02 lần
13 Báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định. K1, Điều 16 01 – 02   X 02 lần
14 Ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề. K2, Điều 48 10 – 20   X 02 lần
15 Ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán. K2, Điều 48 10 – 20   X 02 lần
16 Bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định. K3, Điều 48 – – –   10-20
17 Phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính. K3, Điều 48 – – –   10-20
18 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định. K3, Điều 48 – – –   10-20
19 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền. K1, Điều 58      – – –   Cảnh cáo
20 Không ký báo cáo kết quả kiểm tra ngay khi kết thúc cuộc kiểm tra K4, Điều 68      – – –   20 – 30

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON