Các thời hạn áp dụng quy định về hóa đơn điện tử

Quy định về hóa đơn điện tử có từ năm 2011 tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Đến năm 2019 thì quy định về hóa đơn điện tử đã cụ thể hơn, rõ ràng hơn qua quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Tuy vậy, năm 2020 lại là năm có nhiều biến động trong các quy định về sử dụng hóa đơn, nhất là khi chưa đến thời hạn áp dụng Thông tư 68/2019 thì lại sắp ban hành Nghị định mới về hóa đơn, chứng từ. Để việc áp dụng được thống nhất, CyberBill xin điểm lại một số mốc thời gian theo các văn bản pháp quy quy định như sau:

Khoản 2, Điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP”.

quy định về hóa đơn điện tử
Các thời hạn áp dụng quy định về hóa đơn điện tử

1. Từ nay đến hết ngày 31/10/2020

  •  Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa được cơ quan thuế thông báo chuyển sang dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì vẫn sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thi hành (Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 32/2011/TT-BTC).
  • Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế thông báo chuyển sang dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải chuyển sang sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

2. Từ ngày 01/11/2020

Tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Trong thời gian tới, nếu Chính phủ ban hành Nghị định về hóa đơn, chứng từ để thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì sẽ áp dụng quy định tại Nghị định mới.

Mới đây, Cục Thuế thành phố Hà Nội thông tin: 100% các doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Hà Nội sẽ sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020./.

Xem thêm: Các văn bản pháp quy về hóa đơn còn hiệu lực thi hành và sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON