Trang chủ Tin tức Chia sẻ hữu ích Các trường hợp phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Các trường hợp phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

05/01/2021

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định: Đối với các trường hợp sau, cơ quan thuế phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế

Thứ Nhất: Người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 01).

Thứ Hai: Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03).

Thứ Ba: Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trạng thái 05).

Thứ Tư: Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Thứ Năm: Người nộp thuế khôi phục mã số thuế.

Thứ Sáu: Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế.

Nội dung công khai: Các thông tin ghi trên Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thời hạn công khai: Chậm nhất trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo hoặc cập nhật trạng thái mã số thuế theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác chuyển đến.

>> Hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Thẩm quyền công khai thông tin: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thực hiện công khai thông tin người nộp thuế. Trước khi công khai thông tin người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải thực hiện rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính chính xác thông tin công khai. Trường hợp thông tin công khai không chính xác, cơ quan thuế thực hiện đính chính thông tin và phải công khai nội dung đã đính chính theo hình thức công khai.

Nhận xét: Các nội dung công khai thông tin nêu trên quy định tại Điều 22 Thông tư số 105/2020/TT-BTC không đề cập tới các trường hợp: Khôi phục mã số thuế; Hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký thuế của người nộp thuế. Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Tin liên quan

G

1900.2038

Đặt mua