Các trường hợp phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính có quy định về các trường hợp cơ quan thuế phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế. Cùng CyberBill tìm hiểu về vấn đề này.

công khai thông tin đăng ký thuế
Có 6 trường hợp phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Đối với các trường hợp sau, cơ quan thuế phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

  • Người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 01).
  • Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03).
  • Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trạng thái 05).
  • Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).
  • Người nộp thuế khôi phục mã số thuế
  • Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế.

Nội dung công khai: Các thông tin ghi trên Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thời hạn công khai: Chậm nhất trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo hoặc cập nhật trạng thái mã số thuế theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác chuyển đến.

>> Hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Thẩm quyền công khai thông tin: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thực hiện công khai thông tin người nộp thuế. Trước khi công khai thông tin người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải thực hiện rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính chính xác thông tin công khai. Trường hợp thông tin công khai không chính xác, cơ quan thuế thực hiện đính chính thông tin và phải công khai nội dung đã đính chính theo hình thức công khai.

Nhận xét: Các nội dung công khai thông tin nêu trên quy định tại Điều 22 Thông tư số 105/2020/TT-BTC không đề cập tới các trường hợp: Khôi phục mã số thuế; Hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký thuế của người nộp thuế. Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON