Các văn bản pháp quy về hóa đơn còn hiệu lực thi hành và sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP (ngày 12/9/2018) và Thông tư 68/2019/TT-BTC (ngày 30/9/2019) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP (ngày 12/9/2018), kể từ ngày 01/11/2020, hiệu lực thi hành của các văn bản pháp quy về hóa đơn như sau:

Văn bản duy nhất về hóa đơn vẫn còn hiệu lực thi hành

văn bản pháp quy về hóa đơn

Thông tư số 72/2014/TT-BTC (ngày 30/5/2014) quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

>> Một vài điều cần phải làm sáng tỏ để việc sử dụng HĐĐT được thuận lợi

Các văn bản pháp quy về hóa đơn sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/11/2020

1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP (ngày 14/5/2010) quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
2 Nghị định 04/2014/NĐ-CP (ngày 17/01/2014) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
3 Thông tư 32/2011/TT-BTC (ngày 14/3/2011) hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4 Thông tư 191/2010/TT-BTC (ngày 01/12/2010) hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
5 Thông tư 39/2014/TT-BTC (ngày 31/3/2014) hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
6 Thông tư 119/2014/TT-BTC (ngày 25/8/2014) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC (ngày 31/3/2014).
7 Thông tư 26/2015/TT-BTC (ngày 27/02/2015) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC (ngày 31/3/2014).
8 Quyết định 1209/QĐ-BTC (ngày 23/6/2015) về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
9 Quyết định 2660/QĐ-BTC (14/12/2016) về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.
10 Quyết định 526/QĐ-BTC (ngày 16/4/2018) về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
11 Thông tư 37/2017/TT-BTC (ngày 27/4/2017) sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC).

>> Giải đáp những câu hỏi thường gặp khi sử dụng HĐĐT

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com

Nef Digital SEOON