Hướng dẫn lập hóa đơn từ file excel

Bước 1: Tại menu Hóa đơn chọn Lập mới hóa đơn

Hướng dẫn lập hóa đơn từ file excel

Bước 2: Tại màn hình lập mới hóa đơn, chọn Tải file mẫu nếu chưa có file mẫu excel hóa đơn. Tích chọn ô Nhập excel ->Chọn file để chọn file excel

Hướng dẫn lập hóa đơn từ file excel

Một file excel có thể chưa 1 hoặc nhiều hóa đơn