STT Tiêu đề
1 Các văn bản pháp quy về hóa đơn còn hiệu lực thi hành và sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020
2 Ngày ký khác ngày lập hóa đơn điện tử, tính theo ngày nào?
3 Hóa đơn có được phép xuất theo ngoại tệ không?
4 Hóa đơn giấy còn tồn được sử dụng đến khi nào ?
5 Có thể lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê hàng tháng được không ?
6 Doanh nghiệp em mới thành lập 30/8/2019 và được chi cục thuế cho phép dùng hóa đơn giấy. Hiện tại (5/11/2019) vẫn chưa phát hành hóa đơn giấy thì được dùng hóa đơn giấy này đến 31/10/2020 hay hết năm 2019 thôi ?
7 Doanh nghiệp tại Hà Nội được sử dụng hóa đơn giấy tới bao giờ ?
8 Mua hàng hóa của cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn, dn có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ?
9 Doanh nghiệp tôi bị kết luận đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa dùng hóa đơn đó để kê khai thuế thì có bị xử phạt vi phạm không ?
10 Doanh nghiệp tôi bị kết luận đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp khi đã kê khai thuế thì bị xử phạt vi phạm như thế nào ?
11 Doanh nghiệp có được sử dụng bảng kê kèm hóa đơn điện tử?
12 Doanh nghiệp tôi do Chi cục thuế A, tỉnh B trực tiếp quản lý. Nay do điều kiện kinh doanh, chúng tôi chuyển về Chi cục thuế C, tỉnh D. Hóa đơn đã đăng ký tại Chi cục Thuế A chưa dùng hết, chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng tại địa phương do Chi cục Thuế C quản lý thì phải làm thủ tục gì ?
 
G

1900.2038

Đặt mua