STT Tiêu đề
1 Hóa đơn có được phép xuất theo ngoại tệ không?
2 Mua hàng hóa của cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn, dn có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ?
3 Doanh nghiệp tôi bị kết luận đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa dùng hóa đơn đó để kê khai thuế thì có bị xử phạt vi phạm không ?
4 Chữ ký số có giá trị pháp lý không ?
5 Chữ ký số và chữ ký điện tử là gì ?
6 Xử lý hóa đơn tự in, đặt in, mua của cơ quan thuế còn lại chưa sử dụng sau ngày 01/11/2020 như thế nào ?
7 Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hộ kinh doanh chưa đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử phải làm gì để có hóa đơn giao cho khách hàng ?
8 Trước ngày 01/11/2020, doanh nghiệp có thể dùng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không ?
9 Doanh nghiệp có lợi gì khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ?
10 Hóa đơn tự in, đặt in và hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC còn giá trị đến bao giờ ?
11 Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử, chứng từ điện tử theo Nghị định mới ban hành  
12 Chữ ký số dùng kê khai thuế, bảo hiểm xã hội và hải quan, nộp thuế điện tử có ký được hóa đơn điện tử hay không? Hóa đơn điện tử có sử dụng được chữ ký số của nhiều nhà cung cấp chữ ký số không  ?
 
G

1900.2038

Đặt mua