STT Tiêu đề
1 Doanh nghiệp em mới thành lập 30/8/2019 và được chi cục thuế cho phép dùng hóa đơn giấy. Hiện tại (5/11/2019) vẫn chưa phát hành hóa đơn giấy thì được dùng hóa đơn giấy này đến 31/10/2020 hay hết năm 2019 thôi ?
2 Doanh nghiệp có được sử dụng bảng kê kèm hóa đơn điện tử?
3 Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm được thực hiện như thế nào ?
4 Doanh nghiệp ủy nhiệm và doanh nghiệp nhận ủy nhiệm hóa đơn điện tử phải làm những thủ tục gì để có thể sử dụng hợp pháp hóa đơn điện tử ?
5 Lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải làm thủ tục gì ? 
6 Để có thể tiếp nhận hóa đơn điện tử, các yêu cầu về máy tính thiết bị của bên mua là gì ?
7 Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định 119/2018 ?
8 Doanh nghiệp phát hành hóa đơn có bị giới hạn về số lượng không  ?
9 Làm thế nào để doanh nghiệp biết được cơ quan Thuế đã chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  ?
10 Doanh nghiệp có phải thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như đối với hóa đơn giấy  không  ?
11 Doanh nghiệp phải làm những thủ tục gì để được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  ?
12 Những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào được sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế ?
 
G

1900.2038

Đặt mua