STT Tiêu đề
13 Cửa hàng tôi chuyên bán lẻ hàng hóa, nhiều khách hàng chỉ mua hàng hóa có giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần nhưng vẫn yêu cầu được cấp hóa đơn. Cửa hàng tôi có phải lập và giao hóa đơn cho các khách hàng này không ?
14 Nếu khách hàng không lấy hóa đơn và công ty không xuất hóa đơn cho khách hàng mua hàng có giá trị trên 200.000 đồng thì có phải là hành vi vi phạm quy định về hóa đơn không ?
15 Đề nghị hướng dẫn cụ thể viết hóa đơn về các trường hợp bán hàng có chiết khấu thương mại.
16 Công ty kinh doanh bán lẻ hàng hóa có giá trị từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng người mua hàng không lấy hoá đơn và không cung cấp tên, địa chỉ. Xin hỏi, công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng đó không?
17 Công ty lập Thông báo phát hành hóa đơn, đã gửi cơ quan Thuế nhưng Công ty phát hiện Thông báo đó bị sai. Công ty phải làm gì để điều chỉnh lại cho đúng ?
18 Công ty đã chấp hành xong việc nộp tiền thuế chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính liên quan. Xin hỏi khi nào thì công ty tiếp tục được sử dụng hóa đơn ?
19 Do nợ thuế nên Công ty tôi đã bị cơ quan Thuế thông báo hoá đơn của Công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay bên chủ đầu tư yêu cầu Công ty tôi xuất hoá đơn. Xin hỏi: Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng ?
20 Hóa đơn là gì ?
21 Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?
22 Thế nào là hóa đơn điện tử giả ? Nếu khởi tạo hóa đơn điện tử giả thì bị xử phạt như thế nào ?
23 Nếu người bán hàng không đủ điều kiện quy định để khởi tạo hóa đơn điện tử mà vẫn thực hiện khởi tạo hóa đơn điện tử thì bị xử phạt như thế nào ?
24 Hành vi vi phạm về khởi tạo hóa đơn điện tử không đầy đủ các nội dung thì bị xử phạt như thế nào ?
 
G

1900.2038

Đặt mua