STT Tiêu đề
25 Doanh nghiệp vi phạm về sử dụng hóa đơn và đã bị xử phạt. Khi nào thì doanh nghiệp được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn?
26 Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là gì ?
27 Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định là 01 năm nhưng làm thế nào để tính ra được thời gian 01 năm đó ?
28 Doanh nghiệp tôi bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Xin hỏi: Đến khi nào thì doanh nghiệp tôi được “xóa án tích” là đã vi phạm hành chính về hóa đơn ?
29 Vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ bị phạt tiền với mức tối đa là bao nhiêu ?
30 Việc xử phạt vi phạm về hóa đơn sẽ được thực hiện như thế nào ?
31 Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt thế nào nếu sử dụng hóa đơn điện tử giả ?
32 Trên hóa đơn điện tử, nội dung nào là bắt buộc phải có và phải đúng ? Nếu có sai sót thì có bị xử phạt không ?
33 Người bán hàng sử dụng HĐĐT trước khi lập thông báo phát hành và đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm. Sau khi bị xử phạt, các hóa đơn sử dụng sai đó có được coi là hợp pháp không ? Người mua phải làm gì với các hóa đơn điện tử đó ?
34 Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử có phải thông báo phát hành hóa đơn không ? Nếu không thông báo phát hành hóa đơn không có bị xử phạt không ?
35 Việc lập hóa đơn không đầy đủ nội dung bắt buộc sẽ bị xử phạt như thế nào ?
36 Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt như thế nào ?
 
G

1900.2038

Đặt mua