STT Tiêu đề
1 Ngày ký khác ngày lập hóa đơn điện tử, tính theo ngày nào?
2 Hóa đơn giấy còn tồn được sử dụng đến khi nào ?
3 Có thể lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê hàng tháng được không ?
4 Doanh nghiệp tại Hà Nội được sử dụng hóa đơn giấy tới bao giờ ?
5 Doanh nghiệp tôi do Chi cục thuế A, tỉnh B trực tiếp quản lý. Nay do điều kiện kinh doanh, chúng tôi chuyển về Chi cục thuế C, tỉnh D. Hóa đơn đã đăng ký tại Chi cục Thuế A chưa dùng hết, chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng tại địa phương do Chi cục Thuế C quản lý thì phải làm thủ tục gì ?
6 Cửa hàng tôi chuyên bán lẻ hàng hóa, nhiều khách hàng chỉ mua hàng hóa có giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần nhưng vẫn yêu cầu được cấp hóa đơn. Cửa hàng tôi có phải lập và giao hóa đơn cho các khách hàng này không ?
7 Nếu khách hàng không lấy hóa đơn và công ty không xuất hóa đơn cho khách hàng mua hàng có giá trị trên 200.000 đồng thì có phải là hành vi vi phạm quy định về hóa đơn không ?
8 Đề nghị hướng dẫn cụ thể viết hóa đơn về các trường hợp bán hàng có chiết khấu thương mại.
9 Công ty kinh doanh bán lẻ hàng hóa có giá trị từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng người mua hàng không lấy hoá đơn và không cung cấp tên, địa chỉ. Xin hỏi, công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng đó không?
10 Công ty lập Thông báo phát hành hóa đơn, đã gửi cơ quan Thuế nhưng Công ty phát hiện Thông báo đó bị sai. Công ty phải làm gì để điều chỉnh lại cho đúng ?
11 Công ty đã chấp hành xong việc nộp tiền thuế chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính liên quan. Xin hỏi khi nào thì công ty tiếp tục được sử dụng hóa đơn ?
12 Do nợ thuế nên Công ty tôi đã bị cơ quan Thuế thông báo hoá đơn của Công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay bên chủ đầu tư yêu cầu Công ty tôi xuất hoá đơn. Xin hỏi: Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng ?
 
G

1900.2038

Đặt mua