Quy định về dịch vụ thiết kế hóa đơn mẫu CyberBill

1. Sử dụng hóa đơn mẫu sẵn có của hệ thống CyberBill •  Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill sẽ được dùng miễn phí các mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống. • Các hạng mục công việc thuộc phạm vi miễn phí khi tạo hóa đơn mẫu: –  […]

G

1900.2038

Đặt mua