Bên bán hàng sử dụng hóa đơn điện tử, như vậy bên mua hàng có bắt buộc phải tiếp nhận hóa đơn điện tử không ?

Hỏi: Bên bán hàng sử dụng hóa đơn điện tửnhư vậy bên mua hàng có bắt buộc phải tiếp nhận hóa đơn điện tử không ?

Từ nay tới hết ngày 30/10/2020 (do Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP chỉ hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020), bên mua hàng không nhất thiết phải sử dụng hóa đơn điện tử. Khi mua hàng hóa, dịch vụ, bên mua hàng có thể yêu cầu bên bán hàng sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in hoặc in bản hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để cung cấp cho khách hàng.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON