Công ty kinh doanh bán lẻ hàng hóa có giá trị từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng người mua hàng không lấy hoá đơn và không cung cấp tên, địa chỉ. Xin hỏi, công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng đó không?

Điểm b, khoản 7, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn như sau:

“Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

b) …

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Điểm b, Khoản 4, Điều 38, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như sau:

“Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.”.

Như vậy, nếu tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ trên 200.000 đồng thì công ty bắt buộc phải lập hóa đơn và ghi theo hướng dẫn trên, dù khách hàng có lấy hay không.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON