Doanh nghiệp có được sử dụng bảng kê kèm hóa đơn điện tử?

Trong thực tế doanh nghiệp thường xuyên gặp phải trường hợp danh mục hàng hóa cần thể hiện nhiều hơn số dòng của hóa đơn. Đối với hóa đơn giấy, doanh nghiệp có thể giải quyết bằng bảng kê đi kèm. Liệu doanh nghiệp có thể xử lý tương tự khi đã chuyển sang hóa đơn điện tử?

Bảng kê được lập dựa theo chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

Bảng kê là một cách giải quyết khá tiện lợi cho việc hóa đơn bị quá dòng, vì vậy nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng cách này cho hóa đơn điện tử. Khi doanh nghiệp thắc mắc về tính hợp pháp của cách làm này, Cục thuế Hà Nội đã có công văn trả lời như dưới đây:

Theo như nội dung công văn, khi bán hàng hóa doanh nghiệp phải xuất hóa đơn cho người mua trong đó phải hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra để đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong háo đơn có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Như vậy, khi đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được phép lập hóa đơn điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra mà kèm bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng. 

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON