Doanh nghiệp có lợi gì khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ?

Khi sử dụng hóa đơn điện tử có hoặc không có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp có được những lợi ích sau:

– Người mua hàng thuận tiện trong việc thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ. Người mua hàng có thể truy cập vào webside của bên bán để xem hóa đơn và tải về nên không cần lưu trữ hóa đơn.

– Người bán hàng không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

– Người mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp không bị rủi ro mất hóa đơn.

– Cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tiếp nhận thông tin hóa đơn dưới dạng tệp dữ liệu điện tử do doanh nghiệp cung cấp, không yêu cầu doanh nghiệp phải in hóa đơn đã xác thực ra giấy.

– Người mua hàng hóa, nếu có nghi ngờ về hóa đơn, có thể tra cứu tại trang web tracuuhoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế. Do đó, người mua hàng của DN yên tâm hơn vào hóa đơn do DN phát hành ra, giúp nâng cao uy tín của DN đối với người mua hàng.

– Người bán hàng giảm tối đa được chi phí về giấy, mực, chi phí vận chuyển và đặc biệt là chi phí lưu trữ khi sử dụng hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn điện tử có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán (và người mua, nếu có) nên hạn chế tối đa khả năng có hóa đơn giả.

– Doanh nghiệp không mất thời gian lập Tờ khai thuế GTGT do dữ liệu của hóa đơn điện tử được tự động kết nối với phần mềm khai thuế GTGT.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON