Hóa đơn có được phép xuất theo ngoại tệ không?

HỎI: Công ty có ký hợp đồng dịch vụ bảo hành với công ty B là công ty nước ngoài. Dịch vụ thực hiện tại Việt Nam. Hợp đồng và tiền thu về là ngoại tệ. Vậy hóa đơn có được phép xuất theo ngoại tệ không?

TRẢ LỜI: Theo pháp lệnh Ngoại hối 2013 (sửa đổi pháp lệnh Ngoại hối 2005) và Thông tư 32/2013-NHNN quy định: Trên lãnh thổ Việt Nam (trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2013/NHNN) mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.
Ngoại tệ là một hình thức của ngoại hối.

>> Hóa đơn giấy còn tồn được sử dụng đến khi nào?

>> Có thể lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê hàng tháng được không?

Vì vậy, việc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với công ty nước ngoài nhưng thực hiện dịch vụ tại Việt Nam thì hợp đồng, hóa đơn và thực hiện thanh toán không được sử dụng ngoại tế trừ một số trường hợp được phép của NHNN quy định tại Điều 4, TT32/2013/TT-NHNN, như: giao dịch với doanh nghiệp chế xuất, hoạt động kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh đại lý vận tải; kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng không, khách sạn, du lịch; cung ứng dịch vụ tại khu cách ly, khu ngoại giao…

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON