Nếu khách hàng không lấy hóa đơn và công ty không xuất hóa đơn cho khách hàng mua hàng có giá trị trên 200.000 đồng thì có phải là hành vi vi phạm quy định về hóa đơn không ?

Điểm b, Khoản 4, Điều 38, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như sau:

“Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.”.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON