Trên hóa đơn điện tử, nội dung nào là bắt buộc phải có và phải đúng ? Nếu có sai sót thì có bị xử phạt không ?

Điểm a, Khoản 1, Điều 6 (Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định.

a) Các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử là ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng như trên.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON