Chương trình khuyến mại 200 hóa đơn điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh

09/07/2019

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,
Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill kính gửi Quý Doanh nghiệp chương trình khuyến mại hóa đơn điện tử CyberBill Cloud.

Nội dung chương trình khuyến mại
• Tặng miễn phí gói 200 hóa đơn CyberBill Cloud
• Đối với các Doanh nghiệp có nhu cầu hóa đơn cao hơn số lượng 200 hóa đơn, CyberBill sẽ cộng 200 hóa đơn miễn phí vào gói dịch vụ tương ứng (Ví dụ: mua gói Cloud-300 khách hàng sẽ được tổng số 500 hóa đơn).

Thời gian và địa bàn áp dụng
• Thời gian: từ ngày 11/07/2019 tới 31/12/2019
• Địa bàn: thành phố Hồ Chí Minh

Tin liên quan