Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế và các mức xử phạt liên quan

Cùng CyberBill tìm hiểu các cách chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế và các mức xử phạt liên quan.

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Đối với hóa đơn, Nghị định 125/2020 thay thế cho quy định tại một số Chương của Nghị định 109/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

 • Chương 1 (Điều 4: Thời hiệu xử phạt)
 • Chương 4 (Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý hóa đơn)
 • Chương 5 (Điều 44: Thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý hóa đơn).

Trong các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn bị xử phạt, Điều 30 Nghị định số 125/2020 quy định mức xử phạt đối với hành vi không chuyển, chậm chuyển, chuyển không đầy đủ chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế có nhiều điểm khác với hóa đơn giấy về hình thức chuyển, phương thức chuyển và thời điểm chuyển.

Cách thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

Nếu sử dụng loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sau khi lập hóa đơn người bán hàng hóa, dịch vụ phải gửi dữ liệu đó đến cơ quan thuế để được cấp mã trước khi gửi cho người mua. Điều này đồng nghĩa với việc đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế và như vậy sẽ không mắc phải lỗi hành vi không chuyển, chậm chuyển hoặc chuyển không đầy đủ dữ liệu hóa đơn điện tử. 

Nếu sử dụng loại hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán hàng hóa, dịch vụ có thể chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập theo

 • Hai hình thức: Chuyển trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc chuyển qua Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Hai phương thức: Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn hoặc chuyển theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử
 • Ba thời điểm chuyển dữ liệu dữ liệu hóa đơn điện tử: Chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời gian gửi Tờ khai thuế GTGT theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử ngay trong ngày; Khi gửi hóa đơn điện tử cho người mua đồng thời chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

Phương thức Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn cho cơ quan thuế đồng thời gửi cho người mua được áp dụng với hầu hết các doanh nghiệp. Trong khi đó phương thức Chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử ngay trong ngày được áp dụng riêng cho trường hợp bán xăng dầu.

Phương thức Chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời gian gửi Tờ khai thuế GTGT theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được áp dụng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán và bán hàng hóa là điện, nước sạch (nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế khách hàng).

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định: Theo tháng (chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo), theo quý (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo). 

>> Phải hiển thị thời gian ký số trên hóa đơn điện tử

Mức phạt đối với hành vi vi phạm

Như vậy, căn cứ quy định về ba thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, có thể xác định được mức phạt bằng tiền đối với hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế:

 • Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 • Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.
 • Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định. Cùng với việc nộp tiền phạt, đối tượng vi phạm buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế nếu vi phạm hành vi chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON