Có bắt buộc thể hiện hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử không?

Hình thức thanh toán trên hóa đơn là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đều tuân thủ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là hình thức thanh toán có phải là một trong những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên hóa đơn điện tử hay không? Cùng tìm hiểu câu trả lời ngay trong bài viết.

hình thức thanh toán trên hóa đơn
Cần lưu ý khi viết hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử

Ký hiệu hình thức thanh toán

Cách viết hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử không có gì khác biệt so với hóa đơn giấy. Có 3 cách viết ký hiệu hình thức thanh toán như sau:

  • Nếu thanh toán bằng tiền mặt: TM
  • Nếu thanh toán bằng chuyển khoản: CK
  • Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán: TM/CK

Lưu ý:

Hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 đồng nếu bắt buộc phải sử dụng hình thức thanh toán trên hóa đơn là chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hình thức thanh toán trên hóa đơn ghi là”TM/CK” vẫn hợp lệ để kê khai thuế nếu các nội dung bắt buộc khác được lập đúng theo quy định.

>> Hóa đơn điện tử đối với kinh doanh Taxi

Có bắt buộc viết hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử không?

Công văn 9208/CT-TTHT ngày 22/09/2017 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp như sau: “Căn cứ quy định trên, “hình thức thanh toán” là nội dung không bắt buộc phải có trên hóa đơn. Trường hợp theo trình bày, công ty khi lập hóa đơn giao cho khách hàng tại tiêu thức này ghi: TM/CK, các nội dung bắt buộc khác lập đúng theo quy định thì hóa đơn vẫn hợp lệ để kê khai thuế”

Đối chiếu với quy định về nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì hình thức thanh toán không thuộc tiêu thức bắt buộc phải thể hiện trên hóa đơn.

Như vậy, các doanh nghiệp không bắt buộc phải viết hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, việc viết hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử cũng cần phải tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn thì sẽ phải thực hiện việc sửa sai theo đúng quy định.

Việc xử lý hóa đơn điện tử ghi sai hình thức thanh toán sẽ dựa trên thời điểm phát hiện sai sót theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua, người bán nhưng 2 bên chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

– Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua.

– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót và được người bán, người mua kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

– Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON