Quy định về dịch vụ thiết kế hóa đơn mẫu CyberBill

1. Sử dụng hóa đơn mẫu sẵn có của hệ thống CyberBill

•  Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill sẽ được dùng miễn phí các mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống.

• Các hạng mục công việc thuộc phạm vi miễn phí khi tạo hóa đơn mẫu:

–  Thêm logo công ty

–  Thêm hình nền (background)

–  Bổ sung thông tin doanh nghiệp:

+,  Tên đơn vị ( kể cả tên dài cần cân đối)

+, Địa chỉ ( kể cả địa chỉ dài cần cân đối)

+, Số điện thoại, email

+, Thông tin ngân hàng

–  Khổ hóa đơn A4, A5 theo đúng kho mẫu

•  Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu điều chỉnh các nội dung của hóa đơn trong phạm vi miễn phí, nhưng không thống nhất được nội dung và yêu cầu nhà cung cấp điều chỉnh lại quá 3 lần thì sẽ tính thêm phí. Mức phí không quá 500.000 đồng cho tổng các lần điều chỉnh.

2. Dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn mới

•  Chi phí thiết kế mỗi mẫu hóa đơn mới là: 1.000.000 VND/mẫu

•  Các nội dung thiết kế hóa đơn mẫu thuộc phạm vi thu phí của nhà cung cấp, chi tiết:

STT

Nội dung (Option)

1

Thêm thông tin ngoài các trường thông tin mẫu

2

Thay đổi bố cục nội dung

3

Thay đổi giao diện hóa đơn

4

Đổ màu hóa đơn theo đúng quy cách yêu cầu của khách hàng

5

Bổ sung, thay đổi ngôn ngữ trên hóa đơn

6

Thay đổi kích thước hóa đơn

7

Các thay đổi khác theo yêu cầu phát sinh của khách hàng

3. Thủ tục thanh toán

• Việc thanh toán phí thiết kế sẽ được thực hiên cùng với kỳ thanh toán gói dịch vụ hóa đơn điện tử.

• Trong trường hợp khách hàng đã yêu cầu thiết kế mẫu có tính phí và bên nhà cung cấp đã hoàn thiện việc thiết kế mà khách hàng hủy sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, thì khách hàng vẫn phải thanh toán lại khoản phí thiết kế theo quy định.

                                                                                                                                                                                                             

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CYBERLOTUS VIỆT NAM

                                               

Bài viết thuộc chuyên mục: Blog.
Nef Digital SEOON