Điểm mới khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68

Theo quy định của Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .

>> Chỉ còn 2 tháng để Hà Nội hoàn thành áp dụng HĐĐT trong năm 2019

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, quyết định trên sẽ hoàn toàn hết hiệu lực thi hành. Việc triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 sẽ thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Vậy Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định thế nào về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?

Quy định cũ về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Việc nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định cụ bao gồm: Mẫu hóa đơn, quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành háo đơn điện tử.

Sau 02 ngày kể từ ngày lập hồ sơ, nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn.

Quy định mới về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 quy định rõ: các doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nội dung thông tin đăng ký theo mẫu số 01 Phụ lục ban hàng kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68
Mẫu số 01 Phụ lục ban hàng kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Như vậy có thể thấy, các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đã được rút gọn rất nhiều so với các quy định cũ; giúp các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON