Doanh nghiệp có thể được sử dụng hóa đơn khi đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn không?

Với câu hỏi của khách hàng, hãy cùng CyberBill tìm hiểu doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn khi đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn hay không?

sử dụng hóa đơn
Khi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn thì phải làm cách nào?

Điều 124 Luật số 38/2019/QH14 về Quản lý thuế quy định các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế như sau:

“1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.”

Đối với các trường hợp này, cơ quan Thuế sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Ngừng sử dụng hóa đơn;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Trong trường hợp cơ quan Thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp a, b, c nêu trên (Trích tiền từ tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu) nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, cơ quan Thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế.

Hóa đơn bị ngừng sử dụng bao gồm các loại hóa đơn: Hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật.

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số 04/CC) và Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn kèm theo (Mẫu số 04-1/CC) tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn phải ghi rõ: Căn cứ ra quyết định cưỡng chế; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế; lý do bị cưỡng chế; số tiền bị cưỡng chế.

Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn phải ghi rõ: Căn cứ ra thông báo; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế; lý do ngừng sử dụng hóa đơn; ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn ngừng sử dụng, ngày ngừng sử dụng hóa đơn.

Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào NSNN hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan Thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp tiền thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

Trường hợp quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, nếu không đủ điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà có hiệu quả thì cơ quan Thuế tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế có hiệu quả.

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước ( điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Như vậy, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn trong trường hợp đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn thì người nộp thuế phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON