Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021 và không điều chỉnh giao dịch điện tử về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quy định về chứng từ điện tử

Theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC, chứng từ điện tử là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương thức điện tử khi người nộp thuế, cơ quan thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện giao dịch thuế điện tử.

Giao dịch điện tử
Hiểu rõ hơn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế hiện nay

Chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử (Điều 6) theo Thông tư này gồm:

  • Hồ sơ thuế điện tử (hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn giảm thuế…).
  • Chứng từ nộp ngân sách nhà nước (NSNN) điện tử (Chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước dưới dạng điện tử).
  • Các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

Các chứng từ điện tử theo quy định của Thông tư số 19/2021/TT-BTC phải được ký điện tử theo quy định. Khi giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế phải sử dụng chứng thư số hợp pháp, hợp lệ và được đăng ký một hoặc nhiều chứng thư số để thực hiện giao dịch thuế điện tử, được dùng nhiều chứng thư số cho một thủ tục hành chính thuế.

Chứng từ điện tử theo quy định của Thông tư số 19/2021/TT-BTC có giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo, văn bản bằng giấy.

Trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

>> Thêm một khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các phương thức giao dịch thuế điện tử

Trong giao dịch thuế điện tử, có ít nhất 05 phương thức để người nộp thuế lựa chọn đăng ký và thực hiện: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế); Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế); Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế); Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

Người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24 giờ trong ngày và 7 trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. Thời gian được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Thời gian cơ quan Thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế, Thông tư 19/2021 đã hướng dẫn chi tiết 09 mục liên quan: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử; giao dịch điện tử trong đăng ký thuế; trong kê khai thuê, tính thuế, thông báo nộp thuế; trong nộp thuế; trong hoàn thuế; trong miễn, giảm thuế; trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; trong xử lý vi phạm hành chính về thuế; trong cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.

Tổ chức đã cung cấp dịch vụ T-VAN trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư 19/2021/TT-BTC thì được tiếp tục cung cấp dịch vụ T-VAN nếu vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn ký thuật kết nối theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 19/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/5/2021 và thay thế Thông tư số 110/2015/TT-BTC và Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON