Hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư số 105/2020 quy định Người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế) phải thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.

thủ tục đăng ký thuế
Cùng CyberBill tìm hiểu hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

1. Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  • Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu (Tờ khai, bảng kê quy định tại Điều 7);
  • Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (Tờ khai, bảng kê quy định tại Điều 10);  
  • Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng trước thời hạn (Điều 12);
  • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Điều 14 đến Điều 17); hồ sơ khôi phục mã số thuế được tiếp nhận (Điều 18, Điều 19).

2. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế:

Đối với hồ sơ bằng giấy:

  • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
  • Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đối với hồ sơ thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

>> Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế và các mức xử phạt liên quan

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON