Hóa đơn điện tử đối với kinh doanh taxi

So với Nghị định 119/2018/NĐ-CP, quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử “đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định của pháp luật” là một điểm mới của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Theo nội dung mới này, tại thời điểm kết thúc chuyến đi (có thể hiểu là ngay lập tức), đơn vị kinh doanh taxi có phần mềm tính tiền phải gửi thông tin chuyến đi cho khách hàng và cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu quy định.

Thông tin gồm: Tên đơn vị kinh doanh, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (km), tổng số tiền hành khách phải trả. Nếu cần lấy hóa đơn điện tử thì hành khách phải cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế và đơn vị kinh doanh taxi dùng phần mềm để tính tiền, gửi hóa đơn chuyến đi cho hành khách và chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử đối với kinh doanh taxi
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh taxi

Một số nhận xét về quy định trên của Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thứ nhất: Quy định trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền. Như vậy, đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh taxi không sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định của pháp luật thì hoặc phải sử dụng hóa đơn giấy hoặc phải sử dụng hóa đơn theo kiểu khác mà chưa được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2022 thì hóa đơn giấy chỉ do cơ quan thuế in và cấp bán cho những đơn vị (doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh,…) không có đủ điều kiện về phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Trong khi đó, tất cả các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách đều phải có hệ thống, phương tiện điện tử để điều hành công việc, phải có đồng hồ tính tiền và thiết bị in hóa đơn hoặc phiếu thu tiền của chuyến đi (Điều 6, Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

Nghĩa là, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh taxi đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy thì, quy định “có sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định của pháp luật” là không cần thiết.

Thứ hai: Khi hành khách không lấy hóa đơn, việc gửi hóa đơn không có thông tin về hành khách chính là một “trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung” đối với hoạt động kinh doanh taxi. Quy định này lại chưa được tính là một trường hợp để đưa vào Khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

>> Thời điểm lập hóa đơn đối với doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON