Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế hóa đơn điện tử viết sai trên hệ thống Cyberbill

Trong các trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc chưa kê khai thuế; Khi phát hiện ra có sai sót, nếu có sự đồng ý và xác nhận của bên mua và bên bán; Có thể tiến hành hủy hóa đơn sai sót và lập hóa đơn thay thế. Đối với người sử dụng hóa đơn điện tử do Cyberbill cung cấp, việc lập hóa đơn thay thế hóa đơn điện tử viết sai sẽ được thực hiện như sau.

Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống Cyberbill qua liên kết: https://cyberbill.vn/; Tại bảng thông tin đăng nhập, bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin: Mã số thuế, tên đăng nhập của bạn, mật khẩu đăng nhập; Điễn mã Captcha và click vào Đăng nhập.

Bước 2: Bạn tìm đến tab “Hóa đơn”; chọn phần “Danh sách hóa đơn” 

Bước 3: Bạn tìm đến hóa đơn điện tử viết sai cần thay thế. Chọn phần “…” trong vùng khoanh đỏ.

Bước 4: Sau khi click vào phần “…” sẽ có một menu các tác vụ sẽ xổ xuống và bạn click vào “Thay thế” để lập hóa đơn thay thế hóa đơn điện tử viết sai.

Bước 5: Lập Hóa đơn thay thế và biên bản thu hồi hóa đơn điện tử viết sai:

Lập hóa đơn thay thế:
Sau khi đã chọn tác vụ “thay thế”, bạn sẽ có thể lập hóa đơn thay thế hóa đơn điện tử viết sai: Trong mục “Tạo mới hóa đơn thay thế”, bạn lưu ý điền đầy đủ các thông tin cần thiết cũng như điều chỉnh các thông tin bị sai ở hóa đơn cũ.

Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Một công việc mà bạn cần phải thực hiện để hoàn thành công việc lập hóa đơn thay thế hóa đơn điện tử viết sai là lập biên bản thu hồi hóa đơn cũ. Việc này sẽ được thực hiện trên hệ thống Cyberbill như sau:

  • bạn kéo màn hình xuống dưới phần “Thông tin hóa đơn gốc”. Điền đầy đủ các thông tin số biên bản và ngày lập Biên bản thay thế. Về mẫu biên bản, bạn có thể lựa chọn tải file có sẵn trong máy tính của bạn ở mục “Chọn file” hoặc biên bản theo mẫu của Cyberbill ở mục “ + tạo mới”.
  • Nếu bạn chọn lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử viết sai theo mẫu của Cyberbill tại mục “+tạo mới”. Điền đầy đủ lý do thu hồi và tiến hành ký số để hoàn thành việc thu hồi hóa đơn viết sai, thay thế bằng hóa đơn điện tử mới.

Video cách lập hóa đơn hóa đơn thay thế trên Cyberbill tại đây

Trên đây là hướng dẫn lập hóa đơn thay thế hóa đơn điện tử viết sai trên hệ thống Cyberbill, có thể nhận thấy quá trình lập hóa đơn thay thế rất dễ dàng, tiện dụng và nhanh chóng. Đó chính là nguyên nhân tại sao Cyberbill đang là một trong những đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được cục thuế Hà Nội khuyên dùng.