Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Một trong những lưu ý quan trọng khi tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư mới đó chính là cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Chính bởi vậy trong bài viết bày CyberBill sẽ hướng dẫn cụ thể cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót trong từng trường hợp cụ thể theo quy định mới nhất.

1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử chưa gửi cho người mua có sai sót

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì:

–  Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót

–  Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

–  Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
Hướng dẫn xử lý HĐĐT có sai sót theo TT 68/2019/TT-BTC

2. Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót

2.1. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

– Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn;

Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm: Những vướng mắc của doanh nghiệp về ngày ký hóa đơn điện tử

2.2. Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

– Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

– Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”.

– Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót

–  Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế.

– Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cho người bán. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON