Kê khai bổ sung đối với các hóa đơn bị bỏ sót

Bỏ sót hóa đơn không kê khai (kể cả hóa đơn bán hàng hay mua hàng) là việc không ai muốn. Mặc dù hướng dẫn mới nhất về vấn đề này cũng đã có cách đây tới 06 năm rồi (từ 31/12/2013), nhưng tới giờ các kế toán vẫn lúng túng trong xử lý khi sai sót xảy ra. Theo các quy định hiện hành, các hóa đơn bỏ sót này khi phát hiện ra vẫn phải được kê khai để nộp thuế hoặc để được khấu trừ thuế.

hóa đơn bị bỏ sót
Kê khai bổ sung đối với các hóa đơn bị bỏ sót

Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ (hóa đơn đầu vào), Thông tư 219/2013/TT-BTC, Điều 14, Khoản 8 quy định: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Trước đây, thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bị giới hạn trong 6 tháng (Thông tư 129/2008/TT-BTC). Hiện tại, giới hạn thời gian kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót đã được bãi bỏ. Khi phát hiện bỏ sót thì hóa đơn đầu vào kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ (kỳ kê khai thuế tháng hoặc quý) phát hiện, nhưng phải trước khi cơ quan Thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Đối với hóa đơn dùng bán hàng hóa, dịch vụ (hóa đơn đầu ra): Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót xuất bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh kỳ nào thì doanh nghiệp kê khai bổ sung, điều chỉnh theo kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Nếu phát hiện kê khai thiếu hóa đơn đầu ra đẫn đến hồ sơ khai thuế có sai sót nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ thì lập lại hồ sơ khai thuế.

Nếu hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thuế hoặc có liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được kê khai bổ sung, điều chỉnh số thuế phải nộp kê khai thiếu và tự tính tiền chậm nộp, căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Tóm lại:

Phát hiện kê khai thiếu (bỏ sót) hóa đơn đầu vào thì được kê khai bổ sung ngay tại kỳ kê khai thuế phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót. Phát hiện kê khai thiếu (bỏ sót) hóa đơn đầu ra thì phải kê khai bổ sung tại kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn đầu ra bị bỏ sót .

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON