Kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Ai cũng muốn làm đúng, nhưng sai sót lại là điều luôn có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhất là với các kế toán thuế khi làm quyết toán cuối năm. Do vậy, khi phát hiện sai sót trong quyết toán thuế thì kế toán phải thực hiện khai bổ sung.

hồ sơ quyết toán thuế TNDN
CyberBill hướng dẫn kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Hai trường hợp được kê khai bổ sung

Khi phát hiện ra sai sót làm ảnh hưởng đến số liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN, người nộp thuế phải làm hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế. Có 02 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chưa khai quyết toán thuế năm:

Khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng / quý, sau đó tổng hợp lại số liệu vào tờ khai quyết toán thuế

Trường hợp 2: Đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm

Nếu hồ sơ khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp: khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng / quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Thời hạn kê khai bổ sung

Hồ sơ khai bổ sung được nộp vào bất cứ ngày nào, nhưng phải nộp trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp. Trường hợp cơ quan thuế đã ra quyết định thanh tra kiểm tra, người nộp thuế được khai bổ sung nếu:

  • Sai sót trên hồ sơ không nằm trong thời kỳ, phạm vi thanh tra, kiểm tra thuế hoặc có  liên quan đến thời kỳ thanh tra, kiểm tra, nhưng không nằm trong phạm vi thanh tra, kiểm tra: Người nộp thuế khai bổ sung theo quy định và nộp tiền chậm nộp thuế (nếu có)
  • Sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi thanh tra, kiểm tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số được hoàn, giảm số được khấu trừ hoặc giảm số đã nộp thừa:  Người nộp thuế được khai bổ sung điều chỉnh đồng thời chịu xử lý vi phạm như khi bị thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện sai sót.

>> Một số lưu ý khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN

  • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót (đã được bổ sung, điều chỉnh);
  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS (nếu có chênh lệch tiền thuế);
  • Tài liệu giải thích số liệu phải điều chỉnh, bổ sung.

Công việc phải làm khi khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế

Trường hợp 1: Nếu khai bổ sung hồ sơ mà không làm thay đổi số thuế phải nộp (số thuế được khấu trừ, số đề nghị hoàn): Không cần lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh (chỉ cần tờ khai mới đã sửa và tài liệu giải thích).

Trường hợp 2: Nếu khai bổ sung hồ sơ mà làm tăng tiền thuế phải nộp: Lập hồ sơ khai bổ sung và tự tính tiền chậm nộp. Nếu không xác định được tiền chậm nộp: Cơ quan thuế sẽ tính và thông báo cho người nộp thuế.

Trường hợp 3: Nếu khai bổ sung hồ sơ mà làm giảm tiền thuế phải nộp: Lập hồ sơ khai bổ sung, số thuế điều chỉnh giảm được tính giảm số thuế phải nộp hoặc bù trừ vào nghĩa vụ thuế kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON