Lập hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục. Trên các trục giao thông quan trọng, nhiều cửa hàng xăng dầu thực hiện bán hàng 24/

. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, có thể chia khách hàng mua xăng dầu thành hai nhóm: Khách hàng là cá nhân không kinh doanh và khách hàng là các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Nhóm khách hàng không kinh doanh chỉ mua xăng dầu cho phương tiện giao thông cá nhân (xe máy, ô tô) nên lượng mua mỗi lần không lớn và không mua cố định ở một địa chỉ.

Ngược lại, nhóm khách hàng là tổ chức, cá nhân kinh doanh (doanh nghiệp) khi mua xăng dầu là mua cho phương tiện giao thông của doanh nghiệp với lượng mua lớn và thường xuyên. Chính vì vậy, nhóm này thường mua cố định ở một địa chỉ.

Giữa công ty bán xăng dầu và doanh nghiệp mua xăng dầu thường có thỏa thuận ghi nợ số lượng xăng dầu từng loại đã mua bán và thanh toán vào cuối tháng. Trong khi nhóm khách hàng không kinh doanh thường không lấy hóa đơn khi mua xăng dầu thì nhóm khách hàng kinh doanh lại muốn lấy hóa đơn vào kỳ thanh toán để giảm bớt lượng chứng từ. Vì vậy, hoạt động bán lẻ xăng dầu luôn được coi là một trường hợp đặc thù trong các văn bản quy định về hóa đơn. Đặc thù về quy định lập hóa đơn và về thời điểm lập hóa đơn.

Lập hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu
Lập hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn khi bán xăng dầu cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau: “Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; … ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê …, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ”. “đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày”.

Đã từng có giai đoạn áp dụng quy định mỗi lần bán lẻ xăng dầu là một lần phải xuất hóa đơn. Khi đó, hóa đơn tự in của các cây xăng in ra bị vứt trắng xóa cửa hàng xăng dầu do người mua chỉ xem mà không lấy.

Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, do quy định phải xuất hóa đơn mỗi lần bán hàng, không tính đến giá trị hàng mỗi lần bán, Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử quy định:

“đối với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

Trong một diễn biến mới nhất, dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ đã quy định rõ hơn về việc lập và thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu: “đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; … ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê …, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ”.

Đối với “Trường hợp bán lẻ xăng dầu cho người mua là cá nhân không kinh doanh thì cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày kèm theo bảng kê chi tiết từng lần xuất hàng (chi tiết theo ngày, giờ xuất hàng, số lượng và giá trị từng giao dịch)”.

Như vậy, việc lập hóa đơn và thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu đã được quy định rõ ràng: Ngoài việc lập hóa đơn ngay khi bán hàng nếu khách mua hàng có nhu cầu, hóa đơn có thể được lập vào cuối ngày (với các khách hàng không kinh doanh) và lập hóa đơn vào cuối tháng (với các khách hàng kinh doanh và hai bên có hợp đồng)./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON