Lập hóa đơn cho hàng hóa khuyến mại

Khuyến mại là việc người bán hàng (thương nhân) dành cho khách hàng những lợi ích nhất định nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thể trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc có thể thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ cũng có thể thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

Lập hóa đơn cho hàng hóa khuyến mại
Nắm rõ các lưu ý khi lập hóa đơn cho hàng hóa khuyến mại

Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT quy định: “ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng Không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu thụ nội bộ, biếu, tặng, cho”.

Một trong những trường hợp được xác định giá tính thuế bằng Không (0) là hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền của khách hàng.

Đối với trường hợp khuyến mại, các thương nhân khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ để khuyến mại vẫn phải lập hóa đơn. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT đã sửa đổi một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cụ thể là:

Điểm a, Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: “Người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”.

>> Căn cước công dân gắn chíp và ảnh hưởng đến hồ sơ đăng ký thuế

Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: “Sử dụng hóa, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT”…

Như vậy, thương nhân có chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì thực hiện lập hóa đơn theo nguyên tắc: Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo hướng dẫn tại điểm a khoản 7 và khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON