Liệt kê 3 mốc thời gian quan trọng về sử dụng Hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 01/11/2020. Như vậy, chỉ còn một năm để các doanh nghiệp chưa tiến hành chuyển đổi có thời gian để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất theo quy định tiến tới sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ nay đến thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý 03 mốc thời gian quan trọng về sử dụng hóa đơn điện tử cụ thể sau:

1. Từ nay đến hết ngày 31/12/2019

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đã quy định: “mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Việc đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử của Nghị quyết hoàn toàn phù hợp với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018.

Như vậy, chỉ còn một tháng nữa để các doanh nghiệp trên địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử.

>> Doanh nghiệp có rủi ro về thuế chỉ được áp dụng HĐĐT có mã

2. Từ 01/11/2018 đến 31/10/2020

3 mốc thời gian quan trọng về sử dụng Hóa đơn điện tử
03 mốc thời gian quan trọng về sử dụng Hóa đơn điện tử

Đây là giai đoạn chuyển đổi hóa đơn điện tử. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp sẽ tiến hành chuẩn bị các điều kiện theo quy định để áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử và tiến hành chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chuẩn bị điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đều quy định rõ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có 02 năm từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 để thực hiện việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Nếu có đủ điều kiện theo quy định thì chuyển sang sử dụng HĐĐT

Trong thời gian 02 năm này, trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119 thì:

Nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử;

Nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Xử lý chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến 31/10/2020

Tại Khoản 1, Điều 27 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn cụ thể hơn về việc xử lý chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử trong khoảng thời gian trên, cụ thể: “trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

3. Từ ngày 01/11/202 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dngj hóa đơn điện tử. Việc đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tuân theo các quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Hi vọng các doanh nghiệp sẽ nắm rõ 03 mốc thời gian quan trọng này để tiến hành triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định.
Bài viết liên quan:

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.comc
Nef Digital SEOON