Mã số thuế, chấm dứt và khôi phục mã số thuế

Mã số thuế (MST) là một trong những khái niệm mà ai làm kế toán cho doanh nghiệp cũng cần phải biết. Vậy mã số thuế bao gồm những loại nào? Pháp luật quy định như thế nào về chấm dứt hiệu lực mã số thuế và khôi phục mã số thuế?

khôi phục mã số thuế
Mã số thuế

Mã số thuế

Mã số thuế (Tax Code) là một mã số do cơ quan Thuế cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật quản lý Thuế. Mã số thuế sẽ tồn tại trong suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân cho đến khi doanh nghiệp, cá nhân chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản, chết, mất năng lực hành vi dân sự …).

 Điều 30, Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14 quy định cấu trúc của mã số thuế gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số.

Trong đó: Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế 13 số được cấp cho các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế.

Có 03 loại mã số thuế khác nhau, dựa theo đối tượng nộp thuế:

1. Mã số thuế doanh nghiệp.

2. Mã số thuế cá nhân.

3. Mã số thuế người phụ thuộc (dùng để kê khai giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân).

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Thông tư số 85/2007/TT-BTC quy định: “Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan Thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế.”

Điều 39, Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14 quy định:

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1.Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản.

2. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh.

2. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương.

3. Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

4. Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

5. Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

6. Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng.

7. Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp trên phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Mã số thuế của các tổ chức kinh tế: Khi đã có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế, các tổ chức kinh tế không được sử dụng mã số thuế đó trong các giao dịch kinh tế và cũng không được sử dụng lại.

Mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Khi chấm dứt hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế khác của cá nhân đó;

Người nộp thuế là đơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

>> Bổ sung 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài có hiệu lực từ 23/8/2020

Khôi phục mã số thuế

Điều 40, Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14 và Điều 20, Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khôi phục mã số thuế:

a. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế nếu được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương; khi cơ quan Thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khi cơ quan Thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép thành lập và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế; cơ quan Thuế xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan Thuế.

b. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế. Mã số thuế được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan Thuế thông báo khôi phục mã số thuế.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON