Trang chủ Tin tức Chia sẻ hữu ích Một số quy định hiện hành về kê khai, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Một số quy định hiện hành về kê khai, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

06/02/2021

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một sắc thuế trực thu, do các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các nguồn thu khác thuộc diện phải chịu thuế TNCN nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi đã loại trừ các khoản được giảm trừ. 

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (Tổ chức) trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ 10% thu nhập (từ 02 triệu đồng/lần trở lên) trước khi trả cho cá nhân cư trú (khấu trừ 20% đối với thu nhập của cá nhân không cư trú). Nếu cá nhân chỉ có thu nhập từ một nơi và sau khi đã tính giảm trừ gia cảnh, số thu nhập còn lại ước tính chưa đến mức phải nộp thuế thì làm bản cam kết để tổ chức trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Nếu cá nhân có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và / hoặc có thu nhập từ nhiều nơi thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Việc kê khai thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập thực hiện. Kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý được xác định một lần (vào tháng đầu tiên khi phát sinh khấu trừ thuế thu nhập) và được áp dụng cho cả năm. Cho dù trong tháng/quý không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập vẫn phải kê khai thuế (Điều 7, Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế TNCN theo quý áp dụng đối với tổ chức kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tổ chức kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng.

Kê khai thuế TNCN theo tháng áp dụng đối với tổ chức kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau (Điều 44, Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14): Ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, nếu kỳ hạn kê khai theo tháng. Ngày “Cuối cùng” của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, nếu kỳ hạn kê khai theo quý. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp trùng vào ngày nghỉ theo quy định (thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ…) thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp sẽ tính vào ngày làm việc ngay sau đó. Thời hạn kê khai thuế TNCN nêu trên áp dụng cho việc nộp bản giấy trực tiếp tới cơ quan thuế. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế điện tử, nếu hạn chót trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì vẫn phải nộp đúng hạn.

>> Một số trường hợp không phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế thay cá nhân có ủy quyền.

Theo quy định hiện hành, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp: Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế, trừ trường hợp các nguồn thu nhập vãng lai bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng và đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ 10% và cá nhân không có nhu cầu quyết toán đối với số thu nhập vãng lai này.

Thời hạn các tổ chức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Với các cá nhân có số thuế TNCN được hoàn trả (số thuế tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp) thì có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Tin liên quan

G

1900.2038

Đặt mua