Một số quy định về hóa đơn điện tử mới nhất theo Nghị định 119/2018

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử sẽ áp dụng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP, nghị định 119/2018. Tuy nhiên, từ ngày 01/11/2020 trở đi, các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và áp dụng theo các quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử: nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với cá nhân, tổ chức khi bán hàng hóa, dịch vụ. Nghị định ra đời, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình tiến tới hủy bỏ toàn bộ hóa đơn giấy, bắt kịp xu thế doanh nghiệp chuyển đổi số đang bùng nổ trên thế giới.

Để giúp doanh nghiệp nắm được bao quát những nội dung về hóa đơn điện tử trong bài viết này sẽ tổng hợp một số những quy định về hóa đơn điện tử nổi bật trong Nghị định 119.

1. Nghị định 119/2018 – Dữ liệu HĐĐT phải được gửi cho cơ quan thuế 

Nếu trước đây, các doanh nghiệp chỉ cần báo cáo số lượng sử dụng hàng tháng hoặc quý thì khi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) doanh nghiệp sẽ truyền dữ liệu về cho CQT để tạo nên một cơ sở dữ liệu về HĐĐT. Việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại lợi ích cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. 

2. Quy định về lập hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và truy cập vào chương trình hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử

 • Hóa đơn điện tử gốc: lập khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế mới
 • Hóa đơn điều chỉnh: lập hóa đơn mới để điều chỉnh nội dung cho 01 hóa đơn điện tử đã có
 • Hóa đơn thay thể: lập hóa đơn khác thay thế và xóa bỏ 01 hóa đơn điện tử đã có
 • Hóa đơn xóa bỏ: thực hiện xóa bỏ 01 hóa đơn đã có và không có hóa đơn khác thay thế
 • Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu: sử dụng cho trường hợp chiết khấu cuối kỳ

DN đăng ký sử dụng HDDT thông qua cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ HDDT với các tổ chức cung cấp DV HDDT. 

>> Chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC

3. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018
Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử

Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử đã quy định rõ thời điểm lập hóa đơn điện tử, cụ thể:

 • Bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Cung cấp dịch vụ: Là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng

Bộ tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định.

4. Các loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 năm 2018

Quy định hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 đã quy định rõ các loại hóa đơn điện tử, cụ thể:

 • Hóa đơn điện tử gia tăng: Bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Đây là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
 • Hóa đơn bán hàng: Đây là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu của cơ quan thuế.
 • Các loại hóa đơn khác, bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

5. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 đã quy định rõ : Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu trữ để ghi sổ, theo dõi, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp:

 • Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định
 • Phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường trong trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập Internet, dẫn đến việc không tra cứu được dữ liệu hóa đơn trên cổng thông tin điện tử.

6. Hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119 năm 2018 quy định, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định về hóa đơn điện tử của pháp luật.

>> Thống kê 11 điểm cần chú ý của Thông tư số 68/2019/TT-BTC

7. Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 quy định rõ các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí, cụ thể:

Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

>> Một số điểm mới trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC

8. Hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể bị truy cập và tham chiếu đến thông tin chưa trong hóa đơn điện tử.

Trên đây là những điểm mới nhất về hóa đơn điện tử được quy định tại nghi dinh 119 2018. Dự kiến, thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử cũng sẽ sớm được thông qua và ban hành trong thời gian tới.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON