NQ 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế TNDN năm 2020 sắp có hiệu lực thi hành

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, góp phần đạt kết quả cao nhất về tăng trưởng kinh tế trong điều kiện các ngành sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID 19, Chính phủ đã đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người.

Nhiều đại biểu quốc hội đã có ý kiến: Nên mở rộng đối tượng giảm thuế. Sau đó, Chính phủ đã trình Quốc hội về việc bỏ tiêu chí ràng buộc về số lao động (không quá 100 người) và tăng tiêu chí về doanh thu (bỏ mức: doanh thu không quá 50 tỷ đồng).

nghị quyết 116

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã ký Nghị quyết 116/2020/QH14 giảm 30% số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020 cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Mức tổng doanh thu 200 tỷ đồng tương đương mức doanh thu để xác định quy mô doanh nghiệp vừa  trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.

Như vậy, các doanh nghiệp khó khăn có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ có hạn chế về khả năng tiếp cận vốn, doanh thu thấp, thị trường hẹp, ít lao động đều được hưởng quy định này.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày 19/6/2020), thu ngân sách Nhà nước năm 2020 sẽ giảm khoảng 23.000 tỷ đồng.

Theo nhiều chuyên gia, dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đình đốn sản xuất, thậm chí phải đóng cửa. Những doanh nghiệp bị đình đốn sản xuất, kinh doanh thì cũng không có doanh thu, không có thu nhập chịu thuế để được giảm. Với những doanh nghiệp gặp phải khó khăn đặc biệt này, Chính phủ, chính quyền các địa phương cần có thêm những giải pháp phù hợp (không chỉ là cắt giảm số thuế phải nộp) để giúp các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, giảm lao động thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON