Những điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi, tiến tới thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Theo quy định, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC; tuy nhiên, theo quy định mới, từ ngày 01/11/2020 trở đi, các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn kèm theo.

Vậy, Nghị định 119/2018/NĐ-CP có những quy định nào mới về hóa đơn điện tử so với các Nghị định, thông tư cũ?!

Những điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Áp dụng bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Không phân biệt giá trị từng lần lập hóa đơn
 • Quy định cụ thể nhóm doanh nghiệp ở một số lĩnh vực được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như: xăng, dầu, điện lực, hàng không, bưu chính viễn thông, nước sạch, tín dụng, bảo hiểm, siêu thị, thương mại, tổ chức đã và sẽ thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Hộ, cá nhân kinh doanh phân biệt theo ngành nghề, doanh thu, lao động: sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Tổng cục thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí đối với một số trường hợp thực trực tiếp hoặc ủy thác qua tổ chức cung cấp dịch vụ
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ được thu tiền theo thỏa thuận hợp đồng khi cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Đăng ký sử dụng qua công thông tin điện tử của Tổng cục thuế -> cơ quan trả kết quả chấp nhận hay không chấp nhận việc đăng ký trong 01 ngày kể từ nghày nhận được đăng ký đối với cả trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế.

Xem thêm: Một số quy định về hóa đơn điện tử mới nhất theo NĐ119

Trên đây là những điểm mới cần lưu ý của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, giúp các doanh nghiệp đang triển khai và sẽ triển khai hóa đơn điện tử trong thời gian tới có thể nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON