Phải tiêu hủy hóa đơn các loại khi sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78

Khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang băn khoăn về việc tiêu huỷ hoá đơn chưa sử dụng. CyberBill sẽ hướng dẫn quý khách hàng huỷ dải hoá đơn theo quy định mới nhất.

tiêu hủy hóa đơn
CyberBill hướng dẫn hủy dải hóa đơn, chuyển đổi theo thông tư 78

1. Phải hủy hóa đơn giấy, hoá đơn điện tử đang còn tồn chưa sử dụng 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định 123/2020:

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

Như vậy, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng và thực hiện tiêu hủy số hóa đơn đang còn tồn, chưa sử dụng (gồm cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử) theo quy định cũ.

2. Thủ tục tiêu huỷ hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử

Thủ tục tiêu hủy hóa đơn đối với hóa đơn giấy (tự in, đặt in, mua của cơ quan thuế) và hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh như sau.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn (trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh). Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

– Biên bản tiêu hủy hóa đơn: Nêu cụ thể thời gian, địa điểm, phương pháp tiêu hủy hóa đơn (xé vụn, đốt), phương pháp làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập.

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 (Mẫu số 02/HUY-HĐG sử dụng cho cả việc thông báo kết quả hủy hóa đơn điện tử. Mẫu số 02/HUY-HĐG tương đồng với mẫu TB03/AC ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản: một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Lưu ý: Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hóa đơn điện tử cũ đang sử dụng, doanh nghiệp thực hiện liên hệ với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử của mình để hỗ trợ thủ tục ngừng sử dụng trên phần mềm hóa đơn điện tử.

3. Hướng dẫn hủy dải hóa đơn trên phần mềm CyberBill

Đối với người nộp thuế đang sử dụng các hóa đơn theo các Thông tư, Nghị định cũ trên CyberBill, sau khi được Tổng cục Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, người nộp thuế phải tiến hành hủy dải hóa đơn đang sử dụng trước khi thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử mới.

Các bước thực hiện hủy dải hóa đơn như sau:

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện hủy dải hóa đơn đang sử dụng bằng cách nộp tờ khai TB03/AC trực tiếp đến Cơ quan Thuế quản lý.

Bước 2: Sau khi đã nhận được thông báo hủy dải hóa đơn từ Cơ quan Thuế quản lý, người nộp thuế tiến hành tạo thông báo hủy dải hóa đơn trên phần mềm Cyberbill bằng cách chọn menu Phát hành hóa đơn sau đó nhấn chọn Thông báo hủy dải hóa đơn. 

Bước 3: Tại màn hình Thông báo hủy dải hóa đơn, người nộp thuế thực hiện nhấn nút Tạo mới và màn hình nhập thông tin hủy dải hóa đơn được hiển thị. Người nộp thuế tiến hành nhập các thông tin hủy dải hóa đơn trùng khớp với thông báo hủy dải hóa đơn nhận được từ Cơ quan thuế quản lý và nhấn nút Lưu thông tin để lưu lại thông báo hủy dải hóa đơn hiện tại.

Xem chi tiết tại đây:

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON